Coronaanpassningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknadsenhetens, individ- och familjeomsorgens och integrationsverksamhetens grundregel är att all verksamhet för medborgarna ska fortsätta utifrån medborgarnas behov. Kontakter ska ske på ett säkert sätt.

Butik UNIK

 • Begränsat besökare i butiken, så att rätt avstånd kan hållas.

Försörjningsstöd

 • Besök hålls i första hand digitalt. Om fysiskt besök behövs sker det i besöksrum med plexiglas emellan besökare och handläggare, alternativt i konferensrum där 1,5 m avstånd kan hållas.
 • Max åtta personer får vistas i väntrummet. Kundtjänst ansvarar för detta följs. Om kö uppstår på trottoaren utanför kan det bli behov av att märka upp för att köande ska hålla avstånd till varandra.

Stödboende för ungdomar

 • Inga utomstående besökare tas emot.

Familjeteamet

 • All gruppverksamhet är inställd.
 • Inga nätverksmöten hålls.
 • Råd- och stöd-telefonen är bemannad som vanligt.

Vuxenenheten och Beroendemottagningen

 • Öppen mottagning, anhöriggrupp och motivationsgrupp är inställda.
 • Dagbehandlingsgruppen fortsätter efter riskbedömning.
 • AA:s möten i beroendemottagningens lokaler är inställda.
 • Hembesök och fysiska möten undviks så långt det är möjligt. När fysiska möten görs används skyddsutrustning vid behov.

Barn, ungdom och familj

 • Sköter kontakten med klienter digitalt eller via telefon. Fysiska besök sker efter riskbedömning. Skyddsutrustning används vid behov.

Flyktingenheten

 • Håller kontakt med kunder via telefon och digitalt.
 • Bovärden på Gärdeåsen undviker fysiska möten och sköter kontakt via telefon.