Besök i kommunens lokaler undanbedes

Med anledning av den nuvarande situationen med smittspridning av covid-19, så vill vi be dig som besökare och medborgare i Ljusdals kommun att så långt det är möjligt undvika fysiska besök i kommunens lokaler just nu. Vi hjälper dig gärna via telefon eller e-post istället.

Om du har ett ärende hos oss på kommunen ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post, och att i möjligaste mån undvika i besök i exempelvis Kommunhuset, och i andra kommunala lokaler under den närmaste månaden.

Är du osäker på hur du ska göra? Kontakta gärna den verksamhet du ska besöka på telefon eller e-post innan och fråga. Information kring de restriktioner som gäller för respektive verksamhet finner du här:

https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/informationomcoronaviruset/covid19aktuellinformationfrankommunensverksamheter.4.25fd17d6170fb21dc8a544d8.html