Både öppningar och förlängda restriktioner inom kultur och fritid

Ljusdals kommun följer de nationella restriktionerna som regeringen har meddelat med anledning av spridningen av covid-19. Icke nödvändig verksamhet hålls stängd till och med 7 februari. Undantaget är att barn, 16 år och yngre, ska kunna delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus, men i möjligaste mån att aktiviteterna bedrivs utomhus.

Följande gäller till och med 7 februari:

  • Fritidsgårdarna är stängda för besök. Digitala fritidsgårdar erbjuds tre kvällar per vecka. Fritidsledarna finns dagtid för eleverna på högstadieskolorna.
  • Kulturskolan går från heldigital undervisning till att öppna för individuella- och grupplektioner på plats för barn födda 2005 och senare inom dans, bild- och form, keramik och teater. Ingen undervisning i körsång och blåsorkester. Barn äldre än 16 år erbjuds undervisning på distans. Skolkulturen är inställd.
  • Biblioteken är fortsatt stängda för besök inomhus men datorer går att boka för nödvändiga ärenden. Reserverade böcker hämtas utomhus under bibliotekens ordinarie öppettider då personalen också nås via telefon och e-post. Skolbiblioteken håller öppet med begränsat antal låntagare i lokalerna samtidigt.
  • Slottehubbens lokaluthyrning är stängd.
  • Simhallen i Färila är endast öppen för skolverksamhet och simundervisning.
  • Idrottshallar, inklusive tennishallen, är stängda för uthyrning. Undantag är organiserad föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare.
  • Bandyarenan, IP, är öppen för allmänhetens åkning. Max 60 personer på isen samtidigt, duschar och omklädningsrum hålls stängda. I övrigt är IP stängd med undantag för organiserad föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare, för skolverksamhet och för LBK:s A-lag. Ingen publik vid matcher.
  • Samtliga idrottsföreningar ska förutom allmänna råd följa respektive specialdistriktsförbunds riktlinjer gällande till exempel maxantal eller övriga råd.
  • Ovanstående restriktioner kan ändras med kort varsel.