Både när- och distansundervisning för högstadieelever från 25 januari

Den 25 januari ska elever i årkurs 9 återgå till närundervisning på plats i skolan. För årkurserna 7 och 8 gäller delvis fjärr- och distansundervisning från 25 januari till 5 februari. Undantaget är Los skola där alla elever i årkurserna 7-9 återgår till närundervisning från och med 25 januari.

De dagar som årskurs 7 och 8 har närstudier på skolorna kan se olika ut på de olika högstadierna. Information till berörda skickas från respektive skola.

Vecka 6, den 8 februari, återgår samtliga årskurser till närundervisning om inte annan information kommer från nationellt, länsövergripande håll eller från Smittskydd Gävleborg.

Alla högstadieelever i kommunens skolor, utom grundsärskolan, har haft fjärr- och distansundervisning sedan terminsstarten till och med 24 januari för att minska smittspridningen av covid-19.