Ändrat publiktak till åtta personer efter beslut från länsstyrelsen

Publikgränsen ändras till max åtta personer i Gävleborgs län från och med den 24 november. Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Gävleborg. Beslutet är fattat i samråd med smittskyddsläkaren med syfte att motverka smittspridningen av covid-19.

Sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall är undantagna från förbudet, under förutsättning att antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

Ur Länsstyrelsens information om beslutet kan man läsa följande:

Vilka publik/deltagar- restriktioner gäller i Gävleborg?
I Gävleborg gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med ”sittande gäster”.

Gäller det även för tillställningar med exempelvis trubadurer på restaurangerna?
Ja, max åtta personer gäller även då.

När börjar beslutet gälla?
Beslutet börjar gälla 24 november och gäller tills vidare, men kommer att ses över löpande. Utgångspunkten är att det inte ska gälla längre än 4 veckor.

Regeringens information om ändringar i förordningen finns att läsa här.