Aktuellt läge - Branden

  • 2019-04-26 16.12

    Allmänheten avråds från att elda

    Räddningstjänsterna i Gävleborgs län avråder från eldning i hela länet. Det råder inte eldningsförbud, all eldning sker dock på eget ansvar.
  • 2019-04-12 13.53

    Samverkan med frivilliga vid kris

    Sommarens bränder visade tydligt på potentialen i frivilliga insatser. Människor vill hjälpa till när samhället ställs inför stora utmaningar. Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg arbetar på flera sätt för att strukturera samverkan med frivilliga krafter vid samhällsstörningar.