Aktuellt läge - Branden

  • 2019-03-22 10.32

    Frivilliga är en viktig resurs

    Frivilliga är en resurs och en utmaning vid kris. Länsstyrelsen Gävleborg skriver samarbetsavtal med frivilligorganisationer, efter sommarens erfarenheter. Kommuner kan avropa tjänster från avtalet.
  • 2019-03-20 10.14

    Tema skog och kris för skolelever

    Under vecka 12 samlas elever i årskurs 4 - 9 från Färila och Los för temadagar kring skog och krisberedskap, tillsammans med Hälsinglands museum och Civilförsvarsförbundet.