Aktuellt läge - Branden

  • 2019-01-17 14.25

    RescEU ökar beredskap för katastrofer

    De senaste åren har flera naturkatastrofer inträffat i Europa. Samordning på alla nivåer är nödvändigt för att klara stora händelser. RescEU kan stärka civilskyddsinsatser vid katastrofer inom EU, bland annat vid stora bränder eller översvämningar.