Aktuellt läge - Coronaviruset


  • Nya åtgärder träder i kraft 23 december

    På grund av risken för ökad smittspridning av covid-19 ska flera tillfälliga åtgärder införas av Folkhälsomyndigheten. Dessa börjar gälla från och med 23 december.