Aktuellt läge - Coronaviruset


  • Ökad social skuld, en trolig följd av pandemin

    Sannolikt leder pandemin till ökat behov av stöd från individ- och familjeomsorgen, IFO, och ökat inflöde av ärenden, särskilt i grupper och i områden som redan är utsatta. Om resurserna blir ansträngda minskar möjligheterna till förebyggande arbete och tidiga insatser. IFO i Ljusdal planerar nu för olika sätt att möta ett ökat stödbehov.