Aktuellt läge - Coronaviruset


 • Både öppningar och förlängda restriktioner inom kultur och fritid

  Ljusdals kommun följer de nationella restriktionerna som regeringen har meddelat med anledning av spridningen av covid-19. Icke nödvändig verksamhet hålls stängd till och med 7 februari. Undantaget är att barn, 16 år och yngre, ska kunna delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus, men i möjligaste mån att aktiviteterna bedrivs utomhus.

 • Slottegymnasiet fortsätter med fjärr- och distansundervisning

  Till och med 1 april ska Slottegymnasiets undervisning bedrivas i en kombination av fjärr- och distansundervisning och viss närundervisning.

 • Både när- och distansundervisning för högstadieelever från 25 januari

  Den 25 januari ska elever i årkurs 9 återgå till närundervisning på plats i skolan. För årkurserna 7 och 8 gäller delvis fjärr- och distansundervisning från 25 januari till 5 februari. Undantaget är Los skola där alla elever i årkurserna 7-9 återgår till närundervisning från och med 25 januari.

 • Bandyarenan, IP, öppnar för allmänhetens åkning

  Idag, 20 januari, öppnar bandyarenan på Idrottsparken i Ljusdal för allmänhetens åkning. Några av restriktionerna för att minska risken för smittspridning av covid-19 är att omklädningsrum och duschar hålls stängda och att max 60 personer får vistas på isen samtidigt.

 • Matlådor erbjuds för högstadieelever som studerar på distans

  Elever i årkurs 7-9 som studerar på distans erbjuds beställa kylda matlådor med leverans från och med 13 januari. OBS! Matlådor för hela perioden (13-24 januari) beställs via SchoolSoft senast måndag 11 januari klockan 12:00!

 • Fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9 fram till 24 januari

  Under perioden 11 till 24 januari införs fjärr- och distansundervisning för elever i årkurs 7-9 i kommunens skolor, med undantag för elever i grundsärskolan. Varje skola ansvarar för att elever med särskilda behov får dem tillgodosedda.

 • Förlängd distansundervisning på Slottegymnasiet

  Det är nu beslutat att distans- och fjärrundervisningen på Slottegymnasiet förlängs till den 24 januari 2021.