Aktuellt läge - Coronaviruset


  • Vanlig höstförkylning eller covid-19?

    Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga.