Aktuellt läge - Coronaviruset


  • Besök i kommunarkivet åter möjligt 

    Sedan april har allmänheten inte tillåtits besöka kommunarkivet på grund av coronapandemin. Nu är det åter möjligt att ta del av allmänna handlingar på plats i akrivet.