Aktuellt läge - Coronaviruset


 • Utsatthet för våld i samband med covid-19

  Covid-19 påverkar hela samhället och vi isolerar oss mer för att minska smittspridning. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så riskerar situationen att förvärras.

 • Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft 1 juli

  För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

 • Ny telefonlinje på flera språk för allmänna frågor om coronaviruset

  En ny nationell telefonlinje för information om coronaviruset har öppnat där du via knappval kan välja mellan språken amarinja, arabiska, somaliska, persiska, ryska och tigrinja.

 • Nya hygienrutiner vid nära vårdinsatser

  Ljusdals kommun har noggrant följt utvecklingen av rekommendationer gällande hygienrutiner för att stoppa spridning av covid-19. I dagsläget har Folkhälsomyndigheten öppnat för kommuner kan överväga att använda munskydd eller visir som en extra åtgärd. Socialstyrelsen rekommenderar att man i vissa situationer bär skydd för ansiktet.