Aktuellt läge - Coronaviruset


  • Utsatthet för våld i samband med covid-19

    Covid-19 påverkar hela samhället och vi isolerar oss mer för att minska smittspridning. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så riskerar situationen att förvärras.