Aktuellt läge - Coronaviruset


  • Handlingsplan vid epidemi/pandemi

    Utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun följer riktlinjer från folkhälsomyndigheten, regeringen och skolverket. Tar regeringen beslut om att stänga förskolor och/eller skolor kommer Ljusdals kommun givetvis att följa dessa. 

  • Krisledningsnämnden antar krisplan, delegerar till kommunchef

    Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) beslutade i samråd med kommunchef Nicklas Bremefors att ställa in kommunstyrelsens sammanträde och sammankallade istället kommunens krisledningsnämnd.