Aktuellt läge - Coronaviruset


  • Folkhälsomyndigheten: Information och råd till skolledare

    Folkhälsomyndigheten och Skolverket sammanställt information och råd till skolledare med anledning av det nya coronaviruset (2019-nCoV) och elever eller personal som kan ha varit i områden med smittspridning eller i den drabbade provinsen.

  • Folkhälsomyndigheten: Information till resenärer på kinesiska

    Folkhälsomyndigheten kompletterar sin information till personer som nyligen rest från områden där det nya coronaviruset sprids. Nu finns informationen även på kinesiska.

  • Hur förbereder sig Ljusdal för coronaviruset?

    Även om inga fall av coronaviruset bekräftats i Gävleborg så har Ljusdals kommun börjat förbereda sig för en eventuell smitta. Vår personal sitter med i samverkansgrupper med Länsstyrelsen, Smittskydd Gävleborg och andra aktörer, har interna möten med kommunala verksamheter samt MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), och vi håller oss underrättade om vad som sker både i Sverige och utomlands.