Aktuellt läge - Coronaviruset

 • 2020-05-19 20.02

  Covid-19 på vård- och omsorgsboende

  Idag har Region Gävleborg konstaterat att en kund inom kommunens vård- och omsorgsboende har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset.
 • 2020-05-19 14.38

  Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning för hur smittfrihet efter sjukdomen covid-19 kan bedömas. Vägledningen publicerades den 19 maj.
 • 2020-05-14 15.50

  Mötesplatsen fortsatt stängd till 31 maj

  Mötesplatsen för nyanlända på onsdagar i Kommunhusets entréplan, håller fortsatt stängt till och med 31 maj.
 • 2020-05-14 15.23

  Ny rutin vid in- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden

  Omsorgsförvaltningen har upparbetat en rutin för in- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden som minimerar risken för smittspridning av sjukdomen covid-19.
 • 2020-05-13 08.09

  Dagverksamheter stängda till 15 augusti

  Ljusdals kommuns dagverksamheter för äldre samt daglig verksamhet och daglig sysselsättning för personer med funktionsnedsättning enligt LSS, fortsätter att hålla stängt till och med 15 augusti. 
 • 2020-05-12 11.43

  Trängseltillsyn på restauranger och caféer 

  Sedan en tid tillbaka utför Ljusdals kommun så kallad trängseltillsyn hos verksamheter som serverar mat och dryck. Tillsynen görs på uppdrag av Smittskydd Gävleborg och är en kontroll för att förhindra trängsel på serveringar för att minska smittspridning av sjukdomen covid-19.
 • 2020-05-05 21.09

  Information till dig som har hemsjukvård

  Under rådande samhällsspridning av det nya coronaviruset och sjukdomen
  covid-19, kan vi komma att vara färre sjuksköterskor i tjänst de närmaste
  månaderna.