Aktuellt läge - Coronaviruset


  • Ljusdals kommun lämnar stabsläge

    Igår, måndag, beslutades att Ljusdals kommun går ur stabsläge och att vi återgår till normalläge där verksamheterna själva ansvarar för att ha en beredskap i händelse av kris.