Kriget i Ukraina

Ljusdals kommun följer utvecklingen i Ukraina och förbereder för att kunna ta emot asylsökande. Den här sidan kontrolleras regelbundet och innehåller aktuell information.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 10 maj

Vad gör Ljusdals kommun?

Ljusdals kommun fortsätter att hålla sig uppdaterade om krigets utveckling. Kommunen för också dialog om säkerhetsläget med Länsstyrelsen Gävleborg i en samverkan med alla Hälsingekommuner.

En lokal analys har tagits fram och vi har börjat arbeta utifrån prioriterade områden. Dessa inkluderar bland annat mottagande av eventuella medborgare från Ukraina, cybersäkerhet och desinformation.

Vad är nytt för kommunen just nu?

Ramin Maihanparast jobbar på Ljusdals kommun och har uppdraget att kartlägga Ljusdals kommuns behov inför att ta emot flyktingar från Ukraina. Han har svarat på nedanstående frågor:

Vad är nytt just nu?

Migrationsverket har presenterat fördelningstal på länsnivå när det gäller skyddssökande från Ukraina, i syfte att säkerställa ett jämnare mottagande över landet.

Gävleborgs fastställda länstal är 1869 personer och Ljusdals kommun föreslås att ta emot 164 personer.

Du har arbetat med att se över möjligheter till bostäder för de som eventuellt kommer till Ljusdals kommun. Vad har ni kommit fram till?

- AB Ljusdalshem har 24 lägenheter att tillgå, samt 20 rum på elevboendet. Norssvedja AB har 26 lägenheter, och rum, i det före detta äldreboendet Gärdegården som vi kan använda oss av vid behov.

Det har tidigare sagt att det behövs fler tolkar inför ett kommande mottagande. Hur ser det ut nu?

- Förutom de personer som jag redan har haft kontakt med så har fler anmält sig via Ljusdals kommuns e-tjänst.

Har ni fått några indikationer på hur många som flyr kriget i Ukraina och som kan komma till Ljusdal?

- Miljoner har flytt landet Ukraina och enligt Migrationsverkets scenario kan det komma uppemot 300 000 personer bara till Sverige. Hur många som kommer till Ljusdals kommun vet vi inte - allt från fem personer till 500, men det är inte klart.

Vilket arbete gör ni i dag?

- Jag har kontakt med kostenheten, arbetsmarknadsenheten, sjukvården, skolan, integrationsenheten i Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg. Vi kommer även att ha kontakt med räddningstjänsten, Polisen, socialtjänsten, civilsamhället och ideella föreningar längre fram. 

För dig som privatperson

Vill du hjälpa till?

Att arbeta tillsammans och hjälpas åt när en kris infinner sig är vi bra på i Ljusdal. Något som vi visat prov på bland annat under bränderna som härjade i våra skogar. Nu när omvärldsläget ser ut som det gör och ett krig pågår i Ukraina ska vi tillsammans hjälpa dem som söker hjälp och stöd hos oss.

Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina. Exempelvis om du har husrum, kläder, hygienartiklar, transporthjälp eller annat att erbjuda. Fyll i vilken typ av hjälp du har att erbjuda och dina kontaktuppgifter. Sedan kontaktar vi dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

Anmäl intresse för att bli familjehem

Vi letar efter dig/er som har möjlighet att öppna upp ert hem för att ta emot, och ge trygghet, till de barn och unga som flyr kriget i Ukraina.

För ytterligare information hänvisar vi er till Ljusdals kommuns familjehemssekreterare:

AnnaKarin Jonsson
0651-76 14 02
annakarin.x.jonsson@ljusdal.se

Anna-Karin Jonasson
0651-182 33
anna-karin.jonasson@ljusdal.se

Vad kan myndigheter och företag göra?

Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet. Här finns stöd och mer information om hur ni kan arbeta med det.

Information for persons arriving from Ukraine

Resi­dence permits under the EU’s Tempo­rary Protec­tion Directive

To get the official resident permit you should first register and apply for a temporary residence permit under the Temporary Protection Directive at the Swedish Migration Agency. You must register and present a biometric national passport or other Ukrainian identity documents at the Swedish Migration Agency. If you have an urgent need for basic support with food and accommodation you will get this covered immediately upon application.

At The Swedish Migration Agency's website you can read more about your rights after you have received a residence permit.

More information

Exempel på organisationer som hjälper Ukraina

Du kan också hjälpa de människor som drabbats genom att skänka ett bidrag eller gå med i en organisation eller förening. Här följer exempel på organisationer som hjälper Ukraina:

Translate our web site

This site has a gray bar at the top of the page where you will find a globe icon.

Click on the globe to activate Google Translate and select a language you want to use on our web.

We take no responsibility for how Google translates this page.