Covid-19: Aktuell information från kommunens verksamheter

Sidan innehåller aktuell information om åtgärder och anpassningar som kommunen gjort för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Innehållsförteckning:

Utbildning & förskola

Utbildning & förskola

Förskola och fritidshem

Uppdaterad 15 oktober.

Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se.

När ska barn vara i förskolan och när ska de vara hemma:

Rutin för hämtning och lämning av förskolebarn:

 • All hämtning och lämning sker utomhus alternativt vid ytterdörr.
 • På morgonen finns personal utomhus från cirka klockan 07:00.
 • På eftermiddagar förläggs i stort sett alla aktiviteter utomhus.
 • Om barnet tillfälligt vistas inomhus vid hämtning, stanna vid dörren och ring personalen.
 • Undvik att skapa större samlingar i samband med hämtning eller lämning.
 • Prata med personalen på förskolan om du har frågor angående rutinen och olika avvikelser.

Rätt till tid på förskola och fritidshem vid vårdnadshavares permittering:

 • Barns rätt till tid på förskola och fritidshem påverkas om en eller flera vårdnadshavare permitteras. Det är vårdnadshavares arbetstid eller studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola eller fritidshem. Tiden anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och rektor. Om vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Grundskola och grundsärskola

Uppdaterad 15 oktober.

Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se.

När ska eleven vara i skolan och när ska eleven vara hemma:

Skolrestaurangerna

Uppdaterad 14 augusti.

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrift och med stöd av smittskyddsförordningen förtydligar Ljusdals kommun följande till alla som vistas i skolrestaurangerna:

 • Trängsel, långa och täta köer får inte förekomma på skolrestaurangerna.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Handhygienen hos elever, personal och alla som vistas i skolrestaurangen ska vara god.

Slottegymnasiet

Uppdaterad 23 september.

 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller för alla på Slottegymnasiet, ex. att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händer ofta och att hålla avstånd till andra.

Vuxenutbildning

Uppdaterad 23 september.

 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller för alla inom vuxenutbildningen ex. att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händer ofta och att hålla avstånd till andra.

Öppna förskolan

Uppdaterad 7 september.

Uteverksamhet med start 24 augusti: 

 • Måndagar: Utelek i lekparken på Östernäsområdet i Ljusdal klockan 11-14. Ta gärna med eget fika och filt.
 • Tisdagar: Barnvagnspromenad i lugnt tempo runt Kyrksjön i Ljusdal. Start vid Familjecentrum klockan 10. 
 • Fredagar: Utelek klockan 10-13 i skolskogen bakom Gärdeåsskolan i Ljusdal. Ta gärna med eget fika. Gemensam promenad från Familjecentrum till skolskogen klockan 9:45, för de som vill. 

Vård & omsorg

Omsorg & stöd

Barn- och ungdomsenheten

Uppdaterad 7 april.

 • Barn- och ungdomsenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651 - 34 00 73.

Biståndshandläggarenheten

Uppdaterad 16 mars.

 • I nuläget kan det ta längre tid än vanligt att bli uppringd av en biståndshandläggare vid samtal till mottagningstelefonen.
 • Hembesök görs endast när utredningar inte kan göras via telefonsamtal.
 • Om kund vill pausa sina hemtjänstinsatser kontaktas enhetschefen för aktuellt hemtjänstområde. Biståndshandläggarna behöver inte kontaktas.

Familjecentrum och Familjeteamet

Uppdaterad 28 september.

 • Familjecentrum har stängt för samtliga gruppverksamheter inomhus.
 • Telefonmöten ersätter fysiska möten hos Familjecentrum i de lägen som bedöms lämpliga.

Flyktingenheten

Uppdaterad 4 september.

 • Flyktingenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651 - 183 26, 070 - 364 93 16.

Färdtjänst

Uppdaterad 26 mars.

Efter rekommendation från smittskyddsinstitutet erbjuder X-trafik ensamåkning för färdtjänstkunder i riskgrupper och för personer som är 70 år och äldre. Det innebär att man inte behöver samåka med andra. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att ändra i ditt färdtjänstbeslut.

Försörjningsstöd

Uppdaterad 7 april.

 • Försörjningsstöd tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651 – 182 31.

Trygghetsboenden

Uppdaterad 29 september.

Ljusdals kommuns bostadsbolag AB Ljusdalshem vädjar till alla att i möjligaste mån undvika att besöka hyresgästerna på trygghetsboendena i kommunen.

Trygghetsboendena är Solsidan på Gärdeåsen i Ljusdal, Koppargården på Hotellgatan i Ljusdal, Stenebo på Stenevägen i Järvsö samt Mångs-Pers på Mickelsvägen i Färila.

Vård och omsorg

Uppdaterad 29 september.

Från 1 oktober är anhörigbesök åter tillåtna på vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och på servicebostäder. Alla besök ska bokas i förväg genom personal på boendena. Besökare måste vara helt fria från förkylningssymptom och luftvägssymtom. Dessutom gäller följande:

 • Max antal anhöriga på besök är två personer per gång.
 • Besöken ska enbart ske i den boendes lägenhet eller utomhus.
 • Besökare ska sprita händerna med boendets handsprit. Handsprit finns vid entréerna.
 • Fysisk kontakt ska undvikas med de närstående. Håll avstånd på 1,5 meter, även inne i lägenheterna.

Övrig information:

 • In- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden sker enligt en upparbetad rutin som minimerar risken för smittspridning av covid-19.
 • Omsorgsförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos kund har alltid högsta prioritet.
 • Hemsjukvården kan komma att behöva göra omfördelningar av sitt arbete. Arbetsuppgifter kan behöva prioriteras och ibland skjutas från en dag till en annan dag. Fler bedömningar kommer troligen att ske via telefon i stället för genom hembesök. Hemsjukvården ringer alltid innan och meddelar förändringar.

Boende & miljö

Boende & miljö

Miljöenheten samt plan- och byggenheten

Uppdaterad 1 september.

Miljöenheten samt plan- och byggenheten tar inte emot besök om det inte bedöms nödvändigt. De hänvisar istället till kontakt via e-post, brev eller telefonsamtal.

Näringsliv & arbete

Näringsliv & utveckling

Information till restauranger, caféer, barer och livsmedelsbutiker

Uppdaterad 11 maj.

Sedan en tid tillbaka utför Ljusdals kommuns miljöenhet så kallad trängseltillsyn hos verksamheter som serverar mat och dryck. Trängseltillsyn görs på uppdrag av Smittskydd Gävleborg och är en kontroll för att förhindra trängsel på serveringar för att minska smittspridning av sjukdomen covid-19. Följande regler gäller: 

 • Tydlig och lättläst information om handhygien och att hålla avstånd ska finnas vid entrén.
 • Golvmarkeringar om minst en meter ska finnas i köer vid kassan, toaletter, buffén och liknande. Även om man upplever att det aldrig blir kö. Köer får heller inte förekomma utanför caféet eller restaurangen.
 • Alla gäster ska vara sittande när de äter och dricker. Avståndet till nästa sällskap ska vara cirka 1,5 - 2 meter.
 • Gäster som tillhör olika sällskap ska inte sitta direkt rygg mot rygg. Oavsett riktning ska avståndet 1,5 – 2 meter mellan olika sällskap hållas.
 • Vid fasta sittgrupper ska varannan markeras "ej i bruk".
 • Genom aktiv bordsplacering kan ni begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord. Skylta exempelvis med ”Var god invänta personal för bordsplacering”.
 • Inom ett sällskap finns ingen formell gräns för avstånd. Det finns heller ingen formell gräns för sällskapens storlek.

Övrig information

 • Restaurangägare med tillstånd att ha en uteservering kan öppna sin uteservering den 1 april, enligt beslut av gatu- och parkchef Anders Berg. Ansökan om tillstånd för att ha en uteservering söks hos Polisen.
 • Kortterminal, handtag och liknande ska tvättas med jämna mellanrum. Använd desinfektionsmedel.
 • Vid hemleveranser är det extra viktigt att tänka på hygien, temperaturer och att inte bryta kylkedjor för att undvika matförgiftning.

Samhälle & gator

Samhälle & gator

Ljusdal Energi

Uppdaterad 19 mars.

 • Åkerlunds återvinningscentral håller öppet som vanligt. Alla som befinner sig på området uppmanas dock att hålla avstånd till varandra. Personer med symtom som hosta, feber eller nysningar ombeds besöka Åkerslund när de blivit friska.
 • Receptionen är tillsvidare stängd för besökare. Kunder hänvisas till ljusdalenergi.se, e-post eller telefon.
 • Tidigare inbokade besök och möten kan komma att genomföras men undviks i den mån det går.

Uppleva & göra

Uppleva & göra

Biblioteken

Uppdaterad 29 september.

 • Huvudbiblioteket i Ljusdal har extraöppet för personer i riskgrupp på onsdagar klockan 8 - 8:30 och 16:30 - 17.
 • Hämtläsning för riskgrupper är möjlig på Ljusdals bibliotek. Ringa eller mejla din beställning. Bokpåsen hämtas i bokdisken eller utomhus. Har du inte själv möjlighet att hämta din bokpåse försöker vi i möjligaste mån lösa det – hör av dig i så fall.
 • Bibliotekens besökare ska inte vistas i lokalerna längre än nödvändigt. Det innebär att du kan göra dina ärenden, men inte använda biblioteken som mötesplats.
 • Tillgången till publika datorer är begränsad. iPads för allmänheten är bortplockade.
 • Bibliotekens öppettider: https://ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/oppettider.4.101ec01914c0da8df65b9ec6.html

Fritidsgårdarna

Uppdaterad 23 mars.

 • Fritidsgårdarna håller öppet ordinarie tider men öppettiderna kan komma att förkortas något under veckosluten. Nya tider meddelas i sådana fall i fritidsgårdarnas egna kanaler.
 • Beslut om fritidsgårdarnas öppethållande sker i samråd med skola och centrala krisledningsstaben.
 • Fritidsledarna har möjlighet att anpassa de öppna verksamheterna efter olika situationer och behov.
 • Besökare uppmanas tvätta händerna vid och under tiden man vistas på fritidsgården.
 • Planerade större aktiviteter och resor är inställda tills vidare.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller befinner dig i karantän.

Kulturenheten

Uppdaterad 28 september.

Vernissager på entréplan i Kommunhuset ställs in tills vidare.

Stenegård i Järvsö

Uppdaterad 28 september.

Sensommaröppet till och med 30 september

Vi har öppet dagligen klockan 11 - 15:

 • Lilla Världsarvsbutiken
 • Världsarvscentrum
 • Sveas karamellkokeri

Vi har helgöppet, lördag - söndag klockan 11 - 15:

 • Gårdsbutiken
 • Barnens Stenegård
 • Hälsingeprägel
 • Lill-Babs Museum
 • Yllebruk
 • Gårdsrestaurangen

Vi har öppet på vardagar klockan 11 - 15:

 • MÅ BRA-butiken

Vi har extraöppet torsdag - fredag:

 • Gårdsrestaurangen

Boka ditt besök:

 • Galleri och butik Kulturkossan, telefon 076 – 806 49 88

Boka ditt bröd:

 • Tunnbrödsbageriet, telefon 070 – 395 52 57

Kommun & politik

Kommun & politik

Kommunhusets reception

Uppdaterad 31 mars.

 • Kommunhusets reception ändrar öppettiderna från 1 april och tills vidare: Vardagar klockan 08:00-16:00. Lunchstängt klockan 12:00-13:00.

Kommunkansliet

Uppdaterad 28 augusti.

Möjligheten för allmänheten att komma in till förvaltningarna och ta del av allmänna handlingar tillåts inte enligt beslut av Ljusdals kommuns krisledningsstab. Det går att beställa digitala kopior eller utskrivna kopior från förvaltningarna. Tänk på miljö- och
klimataspekten innan du beställer utskrivna kopior.

Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.

Ljusdals kommuns krisledningsnämnd

Uppdaterad 17 mars.

 • Krisledningsnämnden har antagit styrdokumentet Krisplan för pandemi, diarienummer KS00118/2020.
 • Krisledningsnämnden har delegerat beslutanderätt till kommunchef Nicklas Bremefors gällande nödvändiga och snabba beslut inom coronaviruskrisen.

Servicekontoret

Uppdaterad 12 maj.

Öppettider vid Servicekontoret i Kommunhuset i Ljusdal:
Tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 10:00-12:00 och 13:00-15:00.

Servicekontoret är en samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att erbjuda hjälp i olika myndighetsfrågor.