Livsfarligt i området under lång tid

Karta tillträdesförbud

Klicka på kartbilden för att visa förstorad PDF.

Det är fortfarande under våren/försommaren 2019 farligt att vara i brandområdet i Ljusdals kommun. Träd som ser friska ut kan ha avbrända rötter och falla ljudlöst. Det kan finnas glöd­gropar under marken, som är aktiva många månader efteråt.

Tillträdesförbud för allmänheten

Det är fortfarande förbjudet för allmänheten att vistas i brandområdet i Ljusdals kommun, på grund av risk för fallande träd och glödgropar under marken. Om du trotsar förbudet kan det medföra böter.

Risker

Alla stående träd utgör en fara. Även om topparna är gröna kan jorden ha brunnit bort runt rötterna eller så har rötterna brunnit av under marken. Rotlösa träd faller lätt, tyst och utan förvarning.

Glödgropar under marken syns kan skapa stora tomrum, som inte syns på markytan. Du kan sjunka igenom. Glödbränder kan pågå ända fram till efter snösmältningen. Även stubbar och myrstackar kan pyra under markytan lång tid efter bränder.

Får jag åka genom området?

Kartbilden här och överst på sidan visar området med tillträdesförbud

Riksväg 84 är öppen för trafik och passerar genom norra delen av brandområdet i Ängra. Länsväg 296 är öppen för trafik nordväst om Kårböle, mitt i brandområdet på Nötberget. Det är alltså tillåtet för alla att köra på dessa vägar, men inte att lämna vägen eller bilen och ta sig vidare in i området.

Undantag från förbudet

Tillträdesförbudet gäller inte för:

  • Boende, fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området, eller uppdragstagare som vistas där för din räkning.
  • Statliga och kommunala myndigheter, eller deras uppdragstagare, som utför uppgifter inom området.

Meddela alltid när du passerar in och ut ur området. Du behöver inhämta nödvändig kunskap och samråda med länsstyrelsen före tillträde. Du som måste vistas i området för jakt eller markarbete gör det på egen risk.

Film om risker i branddrabbade områden

Klicka på filmen för att höra Olle Björk från Ljusdals räddningstjänst berätta om risker med att vistas i området.

Checklista om du måste vistas i brandskadad skog

  • Meddela alltid samordningskansliet när du passerar in och ut ur området!
  • Parkera bilen i färdriktning hemåt/ut från området. Då kan du snabbt ta dig därifrån om du eller någon annan blir skadad.
  • Välj säkra vägar, även om det innebär en omväg.
  • Använd rejäla läderkängor - gummistövlar eller plastmaterial kan lätt fatta eld om du trampar i ett glödhål.
  • Använd bomullskläder, inte fleece eller syntet som lätt kan fatta eld.
  • Kolla mobiltäckningen och ta gärna med en nödsändare som reserv.
  • Packa med första förband.
  • Ta med karta/GPS och kompass.