Information om bränderna 2018

Klicka på bilden ovan för att se en animerad tidslinje över förloppet.

Här hittar du nyheter om skogsbränderna i Ljusdals kommun, som även syns på startsidan för ljusdal.se. Det finns även information på undersidorna i menyn.

Aktuellt läge

 • Sverige stärker förmågan att bekämpa bränder

  Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. Det menar MSB, som på uppdrag av regeringen redovisat behoven av förstärkt kapacitet inom materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Räddningstjänsterna behöver också bli bättre på samordning.
  2019-02-14 06.00
 • 72 miljoner till skogsbruket efter bränderna

  Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning för stöden till skogsbruket efter skogsbränderna 2018. Stöden förmedlas av Skogsstyrelsen och går att söka från den 1 mars.
  2019-02-12 13.14
 • RescEU ökar beredskap för katastrofer

  De senaste åren har flera naturkatastrofer inträffat i Europa. Samordning på alla nivåer är nödvändigt för att klara stora händelser. RescEU kan stärka civilskyddsinsatser vid katastrofer inom EU, bland annat vid stora bränder eller översvämningar.
  2019-01-17 14.25
 • Ersättning för virke i brandgator

  Du som äger mark där det skapats brandgator (kallas också begränsningslinjer) under bränderna kommer att få ersättning för det.
  2018-12-18 10.00
 • Kost – en utmaning vid kris

  Den 28 november föreläste Ljusdals kommuns kostchef på den nationella konferensen Mötesplats Livsmedelsförsörjning, om erfarenheterna av kosthantering under sommarens bränder.
  2018-12-17 08.34