Meny
Sök

Frågor och svar - FAQ

Vad hände med dem som måste evakueras från sitt boende?

Ljusdals kommun ordnade under den kritiska fasen tillfälligt boende för de personer som evakuerats och inte kunnat ordna detta på egen hand.

Personer som drabbats av branden och som har frågor kan ringa samordningskansliet som kommunen och länsstyrelsen har på Hotellgatan 6 i Ljusdal, telefon 072-226 70 55. För stöd och kontakt med Posomgruppen är telefon 072-208 54 60 öppen kl 15.00-22.00.

När det gäller försäkringsfrågor och materiella värden som gått förlorade kan du ta kontakt med restvärdesledare Mattias Ermanbrix, telefon 070-731 63 74.

Kan jag fortfarande anmäla mig för frivilliga insatser även efter brandkrisen?

Förutom myndigheternas insatser har många frivilligorganisationer, företag och privatpersoner som hjälpt till. Då läget är annat nu har vår kontakttelefon för frivilliga stängts.

Tusentals personer har anmält sitt intresse för att hjälpa till på olika sätt. Samtliga erbjudanden som kommit in har registrerats och sparats, och vi hör av oss om hjälpen behövs. Ert stöd betyder oerhört mycket.Tack!

Hur får jag mer information om det aktuella läget?

För att få mer information om det aktuella läget rekommenderar vi dig att följa Ljusdals kommuns hemsida och Facebooksida samt länsstyrelsen Gävleborgs hemsida och Facebooksida. Sveriges Radio P4 Gävleborg är beredskapskanal med uppdrag att förmedla viktig information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. Bland annat ges information om vägläget efter bränderna.
För frågor som rör bränderna går det också att vända sig direkt till kommunens och länsstyrelsens samordningskansli, telefon 072-226 70 55.

Hur kommer jag lättast i kontakt med Ljusdals kommun efter brandkrisen?

Frågor som rör bränderna besvaras på kommunens och länsstyrelsens samordningskansli, tel 072-226 70 55.

Du kan också ställa frågor om brandkrisen via kommunens Facebooksida. Vi ber om ursäkt för att vi inte hunnit besvara alla frågor som ställts där. Vi har bitvis hård belastning och svarar så mycket vi kan och hinner. Tack för visad förståelse.

Drabbade personer som behöver stöd är välkomna att ringa Posomgruppens telefon 072-208 54 60 kl 15.00-22.00.

Kommunens växel 0651-180 00 har öppet helgfria vardagar kl. 07.30-16.30.

Jag känner oro med anledning av bränderna. Var kan jag få stöd?

För personer som i samband med det svåra brandläget i Ljusdals kommun behöver samtalsstöd har POSOM-gruppen telefonnummer 072-208 54 60. Klockan 15.00-22.00 är telefonen öppen. Nattetid hänvisas till jourhavande präst eller jourhavande medmänniska.

POSOM-gruppen är en frivillig organisation som utgör en extra resurs i Ljusdals kommun vid oväntade och akuta händelser. Gruppens uppgift är att försöka lindra effekterna av krissituationer samt förebygga psykisk ohälsa.

Du kan även söka information hos sjukvårdsrådgivningen: 1177.se

Vilka fastigheter är skadade?

Restskadeledare och andra i försäkringsbranschen har kontakt med berörda fastighetsägare. Du når restvärdesledaren Mattias Ermanbrix på telefon 070-731 63 74. Kommunens och länsstyrelsens samordningskansli kan också svara på frågor, tel 072-226 70 55.

Kan jag ta mig fram på vägnätet?

En del vägar har varit avstängda på grund av bränderna är åter öppna. Dock kan det finnas restriktioner som ändrad hastighetsbegränsning och förbud mot att stanna. För aktuell trafikinformation, lyssna på Sveriges Radio P4 Gävleborg eller besök:

Är röken farlig?

För information om hur rök påverkar hälsan, vad du ska tänka på om du äter medicin och när du bör söka vård, se:

Påverkar brandröken dricksvattnets smak och lukt?

Det kan förekomma att dricksvattnet smakar och luktar brandrök.

På grund av bränderna som nu härjar i vår kommun kan dricksvattnet komma att smaka och lukta brandrök. Detta beror på att många av våra vattenverk avluftar vattnet som en del av reningsprocessen. Vi försöker, när det är möjligt, att parera och stänga av luftningen periodvis.

Det bedöms inte som hälsofarligt att dricka och använda vattnet.

Mer information finns på Ljusdal Energis hemsida.

Varför har det brunnit?

Skogsbränder kan uppstå bland annat på grund av eldning, gnistor från tåg eller blixtnedslag.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Länsstyrelsen lättade den 31/7 på tidigare totala eldningsförbud. Eldningsförbud gäller fortfarande i skog och mark och på iordninggjorda grillplatser. Dock får du grilla på din egen tomt. Festivaler och liknande kan söka dispens från eldningsförbudet.

Tidigare totala eldningsförbud
Länsstyrelsens införde eldningsförbud den 12 juli i hela länet och skärpte förbudet ytterligare den 24 juli på grund av den långvariga torkan.

Det skärpta eldningsförbudet innebar att all eldning med öppen låga utomhus var förbjuden, inklusive eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser, eldning och grillning på egen tomt samt nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga. Eldningsförbudet omfattade även förbud mot att tända värmeljus, marschaller samt facklor utomhus.

För mer information om eldningsförbud se, Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Informationsblad om tidigare eldningsförbud finns i digital form på svenska och 13 andra språk, som du själv har möjlighet att skriva ut eller välja att hämta på:

  • Turistbyrån, Stationsgatan 2 i Järvsö, som har öppet vardagar kl. 09.00-18.00 och helger kl. 10.00-14.00.
  • Om du önskar hämta i Ljusdal, ring Centrumvärdarna som nås på telefonnummer 072-233 49 07 vardagar kl. 10.00-18.00.

Hur arbetar Ljusdals kommun efter bränderna?

Länsstyrelsen ansvarade 23 juli-9 augusti för räddningstjänst som rör brandbekämpningen och fick stöd från Ljusdal, andra kommuner, myndigheter, länder och inte minst många frivilliga.

Ljusdals kommun har hjälp till med till exempel utrustade lokaler, fordon, mat, stöd för administration och kommunikation och registrering av vad frivilliga kan bistå med. Kommunen har också haft en viktig roll vid evakuering av byar när det gäller till exempel att erbjuda tillfälligt boende.

Kommunen har också haft informationsmöten för de drabbade och tagit personliga kontakter.

Från och med 9 augusti kl 16.00 är räddningstjänsten åter i kommunens regi och efterarbeten på branddrabbade områden är markägarnas ansvar. Kommunen och länsstyrelsen öppnade 10 augusti ett samordningskansli på Hotellgatan 6 i Ljusdal för alla ärenden som rör brandkrisen och dess följder för att till exempel stödja drabbade. Telefonnumret är 072-226 70 55.

Jag har en vän som behöver få denna information översatt till ett annat språk. Hur gör man?

I övre högra hörnet här på vår hemsida finns symbolen av en jordglob som leder till Googles översättningstjänst. Klicka på jordgloben för att välja vilket språk du vill att texten ska översättas till.

Jag har en vän som behöver få denna information uppläst. Hur gör man?

I det övre högra hörnet här på vår hemsida finns symbolen av en högtalare. Klicka på den för att lyssna till texten.

Var hittar jag en ordlista över fackuttryck?

Det finns en ordlista över olika uttryck som används om bränderna.

Hittade du inte den information du söker?

Fler frågor och svar finns på: krisinformation.se

Krisinformation.se är en nationell webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under, och efter en stor händelse eller kris.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320