Meny
Sök

Bränderna i Ljusdals kommun

Lördagen den 14:e juli klockan 16.41 kommer ett larm in till räddningstjänsten om en skogsbrand efter ett blixtnedslag i Ängraområdet i Ljusdals kommun. 13 minuter senare går larmet om ytterligare en brand på Nötberget. Det är startskottet till en av de största bränderna i Sverige i modern tid.


Den extrema torkan i skog och mark samt det varma vädret i kombination med vind gör att branden snabbt får fäste och sprider sig. Som mest brinner fem olika skogsområden som snabbt kan avgränsas till tre: Ängra, Enskogen och Nötberget. Först 21 dagar senare bedömer räddningstjänsten att situationen är under kontroll och 9 augusti avvecklas räddningsinsatserna helt.

Efterarbetet beräknas att pågå under lång tid framöver, bland annat med frågor om säkerhet och avspärrningar i brandområdet samt stöd och ersättning till drabbade. Ljusdals kommun och länsstyrelsen i Gävleborg har från och med 10 augusti ett samordningskansli för att ge stöd till markägare och andra som har drabbats av branden.

Fakta om branden

  • 9500 hektar skog i en omkrets av 12,5 mil har brunnit, vilket kan jämföras med cirka 20.000 fotbollsplaner.
  • De drabbade skogsområdena är Ängra, Enskogen, Nötberget, Tovåsen och Rullbo/Fågelsjö.
  • Bränderna har drabbat runt ett 150-tal skogsägare.
  • Som mest var cirka 200 personer evakuerade. Ett fåtal fastighetsägare har fortfarande inte kunnat ta sig till sina fastigheter på grund av vägar som ännu inte är säkrade.
  • Ingen omkom eller blev svårt skadad under bränderna.
  • 20-30 byggnader påverkades direkt av branden. Merparten handlar om andra byggnader än bostadshus.
Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320