Översiktsplaner - pågående

Planprocess

Här presenteras översiktsplaner och tematiskt tillägg till översiktsplan som Ljusdals kommun för närvarande arbetar med.

Kontakta oss

Planingenjör (Översiktsplanefrågor)

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se