Pågående översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö - Samråd

Samrådstiden hålls under tiden 2020-03-02 till och med 2020-05-15.

Handläggare: Viktor Svensson,  0651-183 27


Med hänsyn till rådande omständigheter har förvaltningen och styrgruppen beslutat att förlänga samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget.

Sista datum för yttranden är 15 maj 2020

Yttranden skickas som vanligt till kommunens diarium: kommun@ljusdal.se

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se
Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se