Översiktsplaner

Planprocess

(Förstora bilden, klicka på den)


Här presenteras översiktsplaner och tematiskt tillägg till översiktsplan som Ljusdals kommun för närvarande arbetar med.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se
Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se