Övriga

Järvsö-Hamre 5:13 med flera - granskning

Granskningstiden: 2022-06-13 till och med 2022-06-30.

Handläggare: Kerstin Johansson,  0651- 183 06.


Just nu befinner sig detaljplanen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna synpunkter på förslaget.


Synpunkter på planförslaget kan lämnas till och med den 30 juni 2022.

Hybo 2:63 med flera "skelettplan" - samråd

Handläggande:  Linda Svedman,  0651-76 15 13.


Just nu pågår arbete med att sammanställa inkomna yttranden från samrådet och det pågår även förberedelse inför att planhandlingarna ska ställas ut för granskning.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Kerstin Johansson

0651-183 06

kerstin.johansson@ljusdal.se

Planingenjör

Linda Svedman

0651-76 15 13

linda.m.svedman@ljusdal.se