Järvsö

Detaljplan för Kramsta S:4 med flera "Kramsta Hällar" i Järvsö - Granskning

Detaljplan för Sörvåga 5:16 i Järvsö - Samråd

Samrådstiden är: 2021-08-30 till och med 2021-09-20.

Handläggare: Kerstin Johansson,  0651-183 06

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Kerstin Johansson

0651-183 06

kerstin.johansson@ljusdal.se

Planingenjör

Anna Liw

0651-76 15 02

anna.liw@ljusdal.se

Planingenjör

Linda Svedman

0651-76 15 13

linda.m.svedman@ljusdal.se