Ljusdal

Detaljplan för Ljusdals-Vik 3:27, 3:28, 3:29, 3:30 samt del av Ljusdals-Vik 3:13 "Bränta industriområde" - Samråd

Cirkulationsplats Höga - Initierad

Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en vägplan för sträckan mellan korsningen väg 84/Smedgatan i öster och Kyrksjönäsvägen/väg 83/84 i väster. Vägplanen får inte strida mot gällande detaljplaner. Detaljplanearbetet pågår därför parallellt med vägplanen. Preliminärt väntas samråd ske under senhösten 2017. För information om vägplan och kontaktuppgifter klicka på länken nedan.


Planskild korsning Smedgatan - Norra stambanan - Initierad

Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en vägplan för sträckan mellan korsningen väg 84/Smedgatan i öster och Kyrksjönäsvägen/väg 83/84 i väster. Vägplanen får inte strida mot gällande detaljplaner. Detaljplanearbetet pågår därför parallellt med vägplanen. Preliminärt väntas samråd ske under senhösten 2017. För information om vägplan och kontaktuppgifter klicka på länken nedan.


Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se
Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se
Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se