Järvsö

Detaljplan för skidnedfart och lift Öje 11:21, 6:57 och Järvsö-Kyrkby 23:2 i Järvsö - Samråd

Samrådstiden hålls under tiden 2016-10-24 till och med 2016-11-14.

Handläggare: Viktor Svensson,  0651-183 27

Järvsö Grottbad - Initierad

Samhällsutvecklingsförvaltningen har i uppdrag från kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott att pröva en badanläggning/äventyrsbad vid Öjebergets sydsida i Järvsö. Planbeskrivning och plankarta samt miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram i samråd med exploatören.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se
Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se
Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se