Pågående planer

Här presenteras översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och övriga fysiska planer som Ljusdals kommun för närvarande arbetar med.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se
Viktor Svensson

0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se
Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se