Pågående planer

Här presenteras översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och övriga fysiska planer som Ljusdals kommun för närvarande arbetar med.

En detaljplan beskriver vad som får byggas inom ett visst område. När en ny detaljplan tas fram har du som kommuninvånare möjlighet att vara med och påverka.

En översiktsplan ska beskriva hur kommunen ska använda mark- och vattenresurser, och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se
Viktor Svensson

0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se
Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se