Fördjupad översiktsplan för Färila

Antagen av kommunfullmäktige 28 november 1988.

I länken nedan finns det möjlighet att ta del av fördjupad översiktsplan för Färila.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se

Planingenjör

Anna Liw

0651-76 15 02

anna.liw@ljusdal.se

Planingenjör

Kerstin Johansson

0651-183 06

kerstin.johansson@ljusdal.se