Översiktsplaner - gällande

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell och kommun­övergripande översiktsplan. Den ska beskriva hur kommunen ska använda mark- och vattenresurser, och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanerna tar sikte på hur man vill att kommunen ska se ut lite längre fram i tiden.

Den kommunövergripande översiktsplanen ska tillsammans med de fördjupade översiktsplanerna ge stöd till mer detaljerad planering för till exempel ny bebyggelse. Det finns också tillägg till översiktsplanen som gäller ett särskilt ämnesområde, till exempel vindkraft.

Kontakta oss

Planingenjör (Översiktsplanefrågor)

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se