Övriga

Väster-Skästra 5:7 i Skålbo

Ramsjö skola

Planen antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015‑09‑03 § 227.
Laga kraft 2015-10-06.

Del av Väster-Skästra 5:40 med flera "Bostäder vid Skålbosjön"

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2011‑10‑31 § 216.
Laga kraft 2012-02-17.

Letsbo 2:10 med flera

Hedsjö 9:1 med flera i Hedsjö

Områdesbestämmelser för Letsbo 2:10 "Bommars"

Väster-Skästra 5:40 i Skålbo

Områdesbestämmelser för Svedbovallen