Färila

Detaljplan för del av Storbyn 48:1 "Gröna Lund" i Färila

Detaljplan för Storbyn 22:1 "Föreningarnas hus" i Färila

Storbyn 48:44 "Färila hälsocentral"

Storbyn 39:1

Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2011‑10‑31 § 252.
Laga kraft 2011-12-07.

Del av Storbyn 48:1

Storbyn 21:1

Planen antagen av samhällsbyggnadsnämnden i Ljusdals kommun 2001‑10‑24 § 256.
Laga kraft 2001-11-23.