Trafikstörningar

Sopning Rioparkeringen

Område/gata:

Rioparkeringen vid kommunhuset

Information:

Gatapark ska sopa parkeringen

Restriktioner:

Parkeringsförbud 07.00 - 09.00

Giltig från:

2022-05-19 kl 07.00

Beräknas pågå till:

2022-05-19 kl 09.00

24 h parkeringen korsningen Hotellgatan/Tingsgatan

Område/gata:

Korsningen Hotellgatan/Tingsgatan

Information:

Gatapark ska sopa parkeringen

Restriktioner:

Parkringsförbud 07.00 - 11.00

Giltig från:

2022-05-19 kl 07.00

Beräknas pågå till:

2022-05-19 kl 11.00

24 h parkeringarna korsningen Hotellgatan/Stationsgatan

Område/gata:

Korsningen Hotellgatan/Stationsgatan

Information:

Gatapark ska sopa parkeringen

Restriktioner:

Parkeringsförbud 07.00 - 11.00

Giltig från:

2022-05-20 kl 07.00

Beräknas pågå till:

2022-05-20 kl 11.00

Lilla Vintergatan

Område/gata:

Korsningen Lilla Vintergatan/Långgatan

Information:

Ljusdal Vatten AB gör avloppsrenovering.

Restriktioner:

Vägen kommer vara avstäng för trafik från Nordgatan vid vissa tillfällen.

Giltig från:

2022-05-04

Beräknas pågå till:

2022-05-31

Driftansvarig - Gata

0651-100 44
gatapark@ljusdal.se

Kommunens ansvar

Gator som kommunen ansvarar för är lila­markerade vägar på kartan.

Se kartor nedan:

Trafikverkets ansvar