Inkomna ansökningar vägbelysningsbidrag 2021


2021-01-01 Sanna samfällighetsförening
2021-01-04 Borghemsvägens samfällighetsförening
2021-01-07 V Sjöbo o Kavens vägbelysningsförening
2021-01-11 Snäre Vsf
2021-01-11 Åsbovägarnas belysningsförening
2021-01-13 Lillskogs by
2021-01-18 Hamra Besparingsskog
2021-01-18 Järvsö-Undersviks samfällighetsförening
2021-01-20 Edängevägens vsf avdelning vägbelysning
2021-01-25 Sund-viken vägsamfällighet
2021-01-26 Tjärnelunds byalagsförening
2021-02-02 Skogsta Rångstra vägsamfällighet
2021-02-04 Ärendenr. 7341
2021-02-09 Södra Veckebo fritidsförening
2021-02-10 Ygsbo västra belysningsförening
2021-02-15 Brännavägens vägsamfällighet
2021-02-15 Ärendenr. 7581
2021-03-03 Bäckebo Samfällighetsförening
2021-03-04 Pellvägens vägsamfällighet
2021-03-04 Sörvälje Vägsamfällighet
2021-03-11 Ovanskogens Samfällighetsförening
2021-03-12 Älvho BFF
2021-03-23 Lillhällevägens vägbelysningsförening
2021-04-26 Rolfhamre samfällighetsförening
2021-04-29 Sillerbo-Strömsholms vägsamfällighet
2021-04-29 Kramstalägrets vägsamfällighet
2021-05-21 Huskasnäs-Näset vägsamfällighet
2021-05-24 Norra Uvås vägbelysningsförening
2021-06-18 Rullbo byalag
2021-06-22 Södra Ygs samfällighetsförening
2021-07-07 Norra Håvra Samfällighet
2021-07-29 Vägbelysningsf. Svedja Pårsgatan
2021-09-23 Hovra västra vägsamfällighet
2021-09-29 Ärendenr. 12879