Inkomna ansökningar vägbelysningsbidrag 2022

2022-01-01 Sanna Samfällighetsförening
2022-01-01 Edängevägens vägsamfällighet, avdelning vägbelysning
2022-01-04 Hamra Besparingsskog
2022-01-04 Järvsö-Undersviks samfällighetsförening
2022-01-04 Åsbovägarnas belsyningsförening
2022-01-17 Ygsbo västra belysningsförening
2022-01-19 Snäre vägsamfällighet
2022-01-20 Lillskogs by
2022-01-21 Älvho BFF
2022-01-27 Sund Vikens vägsamfällighet
2022-01-28 Tjärnelunds byalagsförening
2022-01-31 Nordsjö-Vålsjö vägsamfällighet
2022-02-02 Skogsta Rångstra vägsamfällighet
2022-02-03 Bränna vägsamfällighet
2022-02-10 Ärendenr. 15443
2022-03-01 Borghemsvägens samfällighetsförening
2022-03-09 Pellvägens vägsamfällighet
2022-03-17 Ärendenr. 16346
2022-03-28 Rolfhamre Samfällighetsförening
2022-03-28 Ärendenr. 16555