Inkomna ansökningar vägbelysningsbidrag 2021

 

2021-01-01 Sanna samfällighetsförening
2021-01-04 Borghemsvägens samfällighetsförening
2021-01-07 V Sjöbo o Kavens vägbelysningsförening
2021-01-11 Snäre Vsf
2021-01-11 Åsbovägarnas belysningsförening
2021-01-13 Lillskogs by
2021-01-18 Hamra Besparingsskog
2021-01-18 Järvsö-Undersviks samfällighetsförening
2021-01-20 Edängevägens vsf avdelning vägbelysning
2021-01-25 Sund-viken vägsamfällighet
2021-01-26 Tjärnelunds byalagsförening
2021-02-02 Skogsta Rångstra vägsamfällighet
2021-02-04 Ärendenr. 7341
2021-02-09 Södra Veckebo fritidsförening
2021-02-10 Ygsbo västra belysningsförening
2021-02-15 Brännavägens vägsamfällighet
2021-02-15 Ärendenr. 7581