Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Allmänt
Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus), om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och på platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats och vändplats.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • högst tre timmar i följd där parkering enligt lokala trafik­föreskrifter är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar.
  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.

Giltighet

  • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.
  • Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen.
  • Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.