Inkomna ansökningar vägbelysningsbidrag 2020


2020-01-02
Hamra Besparingsskog
2020-01-03
Sanna samfällighetsförening
2020-01-05
Järvsö-Undersviks samfällighetsförening
2020-01-07
Sörvälje vägsamfällighet
2020-01-08 Lillskogs by
2020-01-11 Edängevägens VSF
2020-01-20 Tjärnelunds Byaförening
2020-01-20 Kramstalägrets VSF
2020-01-21 Skogsta-Rångstra vägsamfällighet
2020-01-24 Åsbovägarnas belysningsförening
2020-01-24 Snäre vägsamfällighet
2020-01-24 Västra Sjöbo och Kavens vägbelysningsförening
2020-01-29 Lörstrand sff
2020-02-03 Samfällighetsföreningen fullt upp
2020-02-11 Hammarnvägen
2020-02-12 Sundsbrovägen
2020-02-24 Tandsjöborg Kallmyravägen
2020-02-25 Kårböle byalag
2020-02-27 Bäckebo samfällighetsförening
2020-03-09 Södra Veckebo fritidsförening
2020-03-11 Norra Uvås vägbelysningsförening
2020-03-12 Ygsbo Västra belysningsförening
2020-03-20 Älvho Bygdegårds- och fritidsförening
2020-03-20 Lillhällevägens vägbelysningsförening
2020-03-20 Älvho Bygdegårds och fritidsförening
2020-03-20 Lillhällevägens vägbelysningsförening
2020-04-17 Pellvägens vägsamfällighet
2020-04-30 Sillerbo-Strömsholms vägsamfällighetsförening
2020-05-07 Rolfhamre samfällighetsförening
2020-05-10 Borghems samfällighetsförening
2020-05-15 Vägbelysningsförening svedja pårsgatan 18
2020-06-02 Boda bygdegårdsförening
2020-06-20 Södra Ygs samfällighetsförening
2020-07-19 Borr Forsnäset vägsamfällighetsförening
2020-07-19 Ytterygs vägbelysningsförening
2020-08-11 Norra Håvra Samfällighetsförening
2020-08-12 Norra Veckebo byaförening
2020-08-21 Rullbo byalag
2020-08-30 Hamra gymnastik- och idrottsförening
2020-09-22 Gryttjesbo vägbelysningsförening
2020-11-13 Nordsjö Vålsjö vägsamfällighet
2020-11-30 Järvsörådet
2020-12-09 Letsbo samfällighetsförening
2020-12-16 Karsjö Byalag