Bidrag

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om minskade budgetramar för de olika nämnderna så beslutade Samhällsservicenämnden 2019-10-23 bland annat att inte längre fortsätta erbjuda de ekonomiska bidrag som tidigare utgått för kommunalt vägunderhållsbidrag och vägbyggnadsbidrag, med start från och med budgetåret 2020.
Vägbelysningsbidraget berörs inte av de minskade budgetramarna och man kommer att kunna ansöka som vanligt under 2020.

Handläggare

Vägbelysningbidrag
Kim Magnusson
0651-183 54
kim.magnusson@ljusdal.se