React - EU Ung Nystart Ljusdal

Projekt React - EU Ung Nystart Ljusdal är till för unga kommuninvånare upp till 24 år som blivit arbetslösa på grund av coronapandemin.

Syftet med projektet är att deltagarna ska påbörja studier för att som lägst slutföra en gymnasieutbildning, alternativt ges en kompetens som kan minska tiden i arbetslöshet. Det övergripande målet är att deltagarna ska ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Deltagarnas arbetslöshet ska ha inletts efter den 11 mars 2020 vilket är det datum då WHO förklarade att utbrottet av covid-19 utgjorde en pandemi.

Projekttiden är 2021-12-01 till 2023-03-31 och bekostas av EU-medel genom Europeiska Socialfonden, ESF. Lokal projektägare är Arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Josefin Karlsson
070-202 41 32
josefin.karlsson@ljusdal.se