AME butiken

Bild på tjej som skrapar stol med varmluftspistol

AME butiken

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Ljusdals kommun driver en verksamhet för unga.

AME butiken riktar sig i huvudsak till personer mellan 18 och 30 år som uppbär försörjningsstöd och inte har något arbete, inte studerar eller kan beredas någon lämplig arbets­marknads­politisk åtgärd. I mån av plats finns det möjlighet för andra ålderskategorier att delta.

AME butikens verksamhet ska vara kompetenshöjande, ge erfarenhet och öka anställningsbarheten hos deltagarna. AME butiken tillhandahåller ett 30-tal interna och externa praktikplatser.

Alla deltagare genomgår en introduktion som bland annat innehåller arbete med en personlig handlingsplan samt coachning. Coachningen syftar till att motivera, vägleda och stärka den unges egna resurser, den sker kontinuerligt och ingår i den enskildes personliga program.

AME butiken strävar efter att ge utrymme för:

  • Ständig utveckling
  • Ny kunskap
  • Nyfikenhet
  • Ifrågasättande
  • Misstag
  • Problemlösning
  • Reflektion

Besök oss

Södra Järnvägsgatan 3
827 32 Ljusdal

Arbetsledare, ­handledare
Tove Sjöberg
0651-180 91
tove.sjoberg@ljusdal.se

För hämtning och leverans
0651-187 53 (AME butiken)