Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning

Personligt ombud vänder sig till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning från 18 år och uppåt. Ett personligt ombud är fristående från myndigheter. Uppdraget som personligt ombud är slutfört när andra insatser fungerar.

Ett personligt ombud

  • är ditt ombud och arbetar på uppdrag av dig
  • bistår dig så att du får det stöd och den service du har laglig rätt till
  • ser tillsammans med dig till att insatser från olika myndigheter samordnas
  • har tystnadsplikt
  • arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser

Så här går du till väga för att få ett personligt ombud
Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss.

Någon annan kan hjälpa dig att förmedla kontakten. Huvudsaken är att det är du som önskar personligt ombud och uttrycker det som en egen önskan.

Personligt ombud ersätter inte andra yrkesgruppers insatser, som god man, boendestöd, kontaktperson, personal från psykiatrin eller liknande. Du har rätt att få ett personligt ombud även om du redan har hjälp av någon av dessa.

Efter slutfört uppdrag avslutas kontakten, men du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger med nya uppdrag.

Personligt ombud

Marlene Westin
072-248 86 92
marlene.westin@ljusdal.se

Ljusdals kommun
Arbetsmarknadsenheten
Norra Järnvägsgatan 21
827 80 Ljusdal