Mobilitetsstöd

Du som har rätt till färdtjänst kan få ekonomiskt bidrag för att köpa en bil eller för att göra anpassningar på din bil. Det kallas för mobilitetsstöd och finns i form av inköpsbidrag och anpassningsbidrag. Mobilitetsstöd är ett komplement till färdtjänst och finns på prov i Ljusdals kommun fram till 2019-07-31.

Vem kan få mobilitetsstöd?
För att kunna få mobilitetsstöd ska du

  • vara folkbokförd i Ljusdals kommun
  • ha väsentliga svårigheter när du ska förflytta dig på egen hand och resa med allmänna kommunikationer
  • ha en funktionsnedsättning som är bestående i minst nio år framåt (kommunen kan begära läkarintyg)
  • vara berättigad färdtjänst i minst ett år och rest aktivt med färdtjänst. Med aktivt resande menas resor till en kostnad på minst två prisbasbelopp i genomsnitt per år.