Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för den som på grund av sitt funktionshinder behöver hjälp för att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Syftet med ledsagareservice är att den som beviljats ledsagareservice enligt LSS ska ha möjlighet att komma ut i samhället samt att skapa och behålla kontakter med andra.  

Insatsen utgår från behov och önskemål och planeras i samråd mellan den insatsberättigade och ledsagaren.  

Ansökan görs hos kommunens handläggare.