Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdom med funktionshinder kan, om behov finns, få fritidsverksamhet före och efter skoldagen och under skollov. Korttidstillsynen finns i korttidshemmets lokaler på Mårtensgatan i Ljusdal.

Enhetschef

Maria Storing Forssell
0651- 182 28
073-274 73 88 maria.storing.forssell@ljusdal.se