Korttidsvistelse, stödfamilj och korttidshem

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att ett barn eller en ungdom med funktions­nedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en stödfamilj eller i lägerverksamhet.
 
Syftet med insatsen korttidsvistelse är att vårdnadshavare får möjlighet till avlösning. Den ger även barnet rekreation och miljöombyte. Vid korttidvistelse kan barnet eller ungdomen fortsätta med sina dagliga aktiviteter i barnomsorg, skola, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Detta gäller dock inte lägervistelse.

Korttidvistelse kan erbjudas som en regelbundet återkommande insats likväl som en lösning vid akuta situationer.

Kostnaden för mat och vissa aktiviteter, t.ex. biobesök, bekostas av den enskilde.

Om ungdomen är 13 år och behöver tillsyn innan och efter skoldag samt vid lov kan ansökan om korttidstillsyn göras hos LSS-handläggare. Se fliken "Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år".

Stödfamilj

En stödfamilj tar emot ett barn i sitt hem. Barnet får ta del av familjegemenskap och är med och gör aktiviteter tillsammans. Antalet dygn kan variera och beslutas av LSS- handläggare.

Är ni intresserade av att bli stödfamilj? Välkomna att höra av er till oss. Ni hittar länken till intresseanmälan här på sidan.

För att bedöma din lämplighet som uppdragstagare krävs att vi gör en utredning. Förutom att vi träffar er så innebär utredningen att ni ska lämna in utdrag ur Polisens belastningsregister.

Kontakt

Enhetschef
Maria Storing Forssell
0651- 182 28
maria.storing.forssell@ljusdal.se

Vill ni bli stödfamilj?