Korttidsvistelse, korttidshem, kontaktperson och stödfamilj

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att ett barn eller en ungdom med funktions­nedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet.
 
Syftet med insatsen korttidsvistelse är att vårdnadshavare får möjlighet till avlösning. Den ger även barnet rekreation och miljöombyte. Vid korttidvistelse kan barnet fortsätta med sina dagliga aktiviteter i barnomsorg, skola, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Detta gäller dock inte lägervistelse.
 
Korttidvistelse kan erbjudas som en regelbundet återkommande insats likväl som en lösning vid akuta situationer. Under lov och studiedagar kan korttidshemmet erbjuda heldagsomsorg.

Kostnaden för mat och vissa aktiviteter, t.ex. biobesök, bekostas av den enskilde.

Vill du bli kontaktperson eller stödfamilj?

Uppdraget som kontaktperson innebär att vara vän och medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Kontaktpersonens uppdrag är att hjälpa till att öka den enskildes sociala nätverk och genom samvaro bidra till en aktivare fritid. Uppdragets innehåll kan variera, men oftast handlar det om att göra vanliga saker tillsammans, som t.ex att träna, ta en fika eller gå på bio.

En stödfamilj tar emot ett barn i sitt hem en till två helger per månad. Barnet får ta del av er familjegemenskap och era aktiviteter, som t.ex. ”fredagsmys”, en utflykt i naturen eller en eftermiddag i simhallen.

Är du intresserad? Välkommen att höra av dig till oss. Du hittar länken till intresseanmälan här på sidan.

Vik. enhetschef

Malin Änges
0651- 182 28
073-274 73 88 malin.anges@ljusdal.se

Vill du bli kontakt­person eller stödfamilj?