Kontaktperson - medmänniska och kompis

Du som söker kontaktperson

Du som omfattas av LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade) kan ansöka om kontaktperson. Den kan vara så att du har ett begränsat socialt nätverk, få vänner, riskerar isolering eller har behov av att bryta isolering . Då kan en kontaktperson spela en viktig roll för ett mer utåtriktat och händelserikt liv.

Du som vill bli kontaktperson

Av och till uppstår behov av nya kontaktpersoner. Uppdraget som kontaktperson innebär att vara vän och medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Du och den du är kontaktperson åt får själva komma överens om vad ni vill göra när ni träffas. Oftast handlar det om att göra vanliga saker tillsammans, som t.ex att träna, ta en fika eller gå på bio. Hur ofta och när ni träffas beror också på vad ni själva vill. Många brukar ses två till fem gånger i månaden på kvällar och helger.

Är du intresserad? Välkommen att höra av dig till oss. Du hittar länken till intresseanmälan här på sidan.